Пенушава и десертна вина 

Бермет бели – Киш, Сремски Карловци
(0,187l)
650 рсд

Бермет црвени – Киш, Сремски Карловци
(0,187l)
650 рсд

Prosecco Cinzano (Италија)
(0,75l)
2350 рсд

Бела вина 

Aglaja Sauvignon & Semillon – Vimmid (Неготин)
(0,75 l)
2100 рсд

Тамјаника – Спасић, Жупа
(0,75 l)
2300 рсд

Pinot Grigio – Virtus (Свилајнац)
(0,75 l)
2400 рсд

Соната – Јеремић, Смедерево
(0,75 l)
2400 рсд

Три Мopaвe – Темет, Јагодина
(0,75 l)
2700 рсд

Chardonnay – Lastar (Јагодина)
(0,75 l)
2700 рсд

Морава – Јелић, Ваљево
(0,75 l)
2900 рсд

Omnibus Lactor – (Ердевик, Фрушка гора)
(0,75 l)
3200 рсд

Onyx belo – (Цилић, Јагодина)
(0,75 l)
3600 рсд

Розе вина 

Розе – Рубин, Крушевац
(1 l)
990 рсд

Pink Punk – Chichateau (Фрушка гора)
(0,75 l)
2400 рсд

Rose Nostra – Erdevik (Фрушка гора)
(0,75 l)
2500 рсд

Црвена вина 

Вранац – Јовић, Књажевац
(0,75 l)
2100 рсд

Прокупац – Ивановић, Александровац
(0,75 l)
2300 рсд

Пробус – Деурић, Фрушка гора
(0,75 l)
2500 рсд

Три Мораве – Темет, Јагодина
(0,75 l)
2700 рсд

Fabula Mala – Chichateau (Фрушка гора)
(0,75 l)
2700 рсд

Pinot Noir – Lastar (Јагодина)
(0,75 l)
2800 рсд

Канон – Јеремић, Смедерево
(0,75 l)
2800 рсд

Кремен – Матаљ, Неготин
(0,75 l)
2800 рсд

Савино поље – Хиландар
(0,75 l)
3600 рсд

Вина на чашу 

Prosecco Cinzano (Италија)
(0,10 l)
310 рсд

Тамјаника – Спасић, Жупа
(0,15 l)
460 рсд

Aglaja Sauvignon & Semillon – Vimmid (Неготин)
(0,15 l)
420 рсд

Прокупац – Ивановић, Александровац
(0,15 l)
460 рсд

Вранац – Јовић, Књажевац
(0,15 l)
420 рсд

Pink Punk – Chichateau (Фрушка гора)
(0,15 l)
480 рсд

Рoзe – Рубин, Крушевац, чашa
(0,20 l)
200 рсд

Рoзe – Рубин, Крушевац, бокал
(0,25 l)
250 рсд

Рoзe – Рубин, Крушевац, бокал
(0,50 l)
500 рсд

Вино куће 

Вино Пешић бело – Chardonnay
(0,75 l)
900 рсд

Вино Пешић – Розе
(0,75 l)
900 рсд

Вино Пешић – Вранац
(0,75 l)
900 рсд

Вино Пешић – Cabarnet Sauvignon
(0,75 l)
900 рсд

Чаша
(0,15 l)
210 рсд

Чаша
(0,50 l)
650 рсд

Пенушава и десертна вина

Бермет бели – Киш, Сремски Карловци
(0,187l)
650 рсд

Бермет црвени – Киш, Сремски Карловци
(0,187l)
650 рсд

Prosecco Cinzano (Италија)
(0,75l)
2350 рсд

Бела вина

Aglaja Sauvignon & Semillon – Vimmid (Неготин)
(0,75 l)
2100 рсд

Тамјаника – Спасић, Жупа
(0,75 l)
2300 рсд

Pinot Grigio – Virtus (Свилајнац)
(0,75 l)
2400 рсд

Соната – Јеремић, Смедерево
(0,75 l)
2400 рсд

Три Мopaвe – Темет, Јагодина
(0,75 l)
2700 рсд

Chardonnay – Lastar (Јагодина)
(0,75 l)
2700 рсд

Морава – Јелић, Ваљево
(0,75 l)
2900 рсд

Omnibus Lactor – (Ердевик, Фрушка гора)
(0,75 l)
3200 рсд

Onyx belo – (Цилић, Јагодина)
(0,75 l)
3600 рсд

Розе вина

Розе – Рубин, Крушевац
(1 l)
990 рсд

Pink Punk – Chichateau (Фрушка гора)
(0,75 l)
2400 рсд

Rose Nostra – Erdevik (Фрушка гора)
(0,75 l)
2500 рсд

Црвена вина

Вранац – Јовић, Књажевац
(0,75 l)
2100 рсд

Прокупац – Ивановић, Александровац
(0,75 l)
2300 рсд

Пробус – Деурић, Фрушка гора
(0,75 l)
2500 рсд

Три Мораве – Темет, Јагодина
(0,75 l)
2700 рсд

Fabula Mala – Chichateau (Фрушка гора)
(0,75 l)
2700 рсд

Pinot Noir – Lastar (Јагодина)
(0,75 l)
2800 рсд

Канон – Јеремић, Смедерево
(0,75 l)
2800 рсд

Кремен – Матаљ, Неготин
(0,75 l)
2800 рсд

Савино поље – Хиландар
(0,75 l)
3600 рсд

Вина на чашу

Prosecco Cinzano (Италија)
(0,10 l)
310 рсд

Тамјаника – Спасић, Жупа
(0,15 l)
460 рсд

Aglaja Sauvignon & Semillon – Vimmid (Неготин)
(0,15 l)
420 рсд

Прокупац – Ивановић, Александровац
(0,15 l)
460 рсд

Вранац – Јовић, Књажевац
(0,15 l)
420 рсд

Pink Punk – Chichateau (Фрушка гора)
(0,15 l)
480 рсд

Рoзe – Рубин, Крушевац, чашa
(0,20 l)
200 рсд

Рoзe – Рубин, Крушевац, бокал
(0,25 l)
250 рсд

Рoзe – Рубин, Крушевац, бокал
(0,50 l)
500 рсд

Вино куће

Вино Пешић бело – Chardonnay
(0,75 l)
900 рсд

Вино Пешић – Розе
(0,75 l)
900 рсд

Вино Пешић – Вранац
(0,75 l)
900 рсд

Вино Пешић – Cabarnet Sauvignon
(0,75 l)
900 рсд

Чаша
(0,15 l)
210 рсд

Чаша
(0,50 l)
650 рсд